Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αντιμετωπίσουν, ατομικά ή σε ομάδες, κάποιες προβληματικές καταστάσεις και με τρόπο ρεαλιστικό και διπλωματικό να δώσουν λύσεις και να επαναφέρουν τις ισορροπίες. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει προφορικά και να συζητηθούν τα αποτελέσματα ή, αν υπάρχει χρόνος, μπορεί να ζητηθεί από τις ομάδες να τα παρουσιάσουν με παιχνίδι ρόλων.

Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αντιμετωπίζουν πραγματικά ένα πρόβλημα, να αναπτύσσουν το αίσθημα της ευθύνης και της αλληλεγγύης, να διαχειρίζονται τη βία και την επιθετικότητα.

Την ίδια δραστηριότητα μπορείτε να κάνετε σε όλη την τάξη δείχνοντας κάποιο βίντεο. Μπορείτε να βρείτε υλικό στην ταινιοθήκη της Δημοκρατικής Παιδείας ή από το κανάλι της Δημοκρατικής Παιδείας.

Την περιγραφή της δραστηριότητας μπορείτε να τη βρείτε εδώ και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε