Η δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναθεωρήσουν τις γενικές αντιλήψεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματά και να βρουν διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης αυτών των αντιλήψεων. Στόχος είναι η ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών για συνεργασία και δημιουργικότητα.

 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε