Η ζωή είναι σαν μια παρτίδα στην οποία ο Θεός ανακατεύει τα χαρτιά, ο διάβολος τα μοιράζει κι εμείς πρέπει να παίξουμε «τα καλά χαρτιά».

Γιουγκοσλαβική παροιμία

Πρόκειται για μια προσομοίωση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίζουν ένα γνωστό και απλό παιχνίδι, π.χ. ένα παιχνίδι με χαρτιά ή κάποιο επιτραπέζιο. Αλλά δεν παίζουν όλοι οι παίκτες και όλες οι παίκτριες σύμφωνα με τους κανόνες. Η δραστηριότητα εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με διαφωνίες, συγκρούσεις και την επίλυση των συγκρούσεων. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η ισότητα στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη βάσει νόμου. Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναπτύξει τις ικανότητες προσδιορισμού τού εκάστοτε προβλήματος και της ρίζας του, να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και να προωθήσει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τον σεβασμό.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε