Παιδαγωγικό εργαστήριο για τις μαθητικές κοινότητες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παρουσιάσουν έναν θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά συμβούλια. Να συνειδητοποιήσουν τη δική τους ευθύνη και τα καθήκοντά τους απέναντι στον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων και να αναζητήσουν στο μέτρο του δυνατού την ιδανική στάση απέναντι στις κοινότητες και τα σωστά κριτήρια επιλογής αντιπροσώπων.

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού, τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και άλλο χρήσιμο υλικό εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Οι μαθητικές κοινότητες» (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
 • Διδακτική Μέθοδος
  Βιωματική μάθηση (θεατρικός διάλογος), ομαδοσυνεργατική μέθοδος, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Δραστηριότητα που σχετίζεται με το κλίμα της τάξης και του σχολείου
 • Tags

Σχολιάστε