Σε αυτό το υπαίθριο ομαδικό παιχνίδι τα παιδιά προσπαθούν να βρουν το χαμένο μισό ενός δικαιώματος πριν κλαπεί. Η δραστηριότητα προωθεί τις δυναμικές της ομάδας μέσα από το παιχνίδι και ταυτόχρονα δημιουργεί διασκεδαστικές ευκαιρίες συζήτησης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε