Τα «Επιτραπέζια παιχνίδια δικαιωμάτων» περιλαμβάνουν δύο διαφορετικές δραστηριότητες με ξεχωριστούς κανόνες και τρόπο παιξίματος αλλά με κοινό θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και για τις δύο δραστηριότητες, τον επιτραπέζιο πίνακα – φιδάκι που παρέχεται, ακολουθώντας τις κάρτες δικαιωμάτων που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα. Τα παιδιά μπορούν να παίξουν το παιχνίδι μόνα τους, ωστόσο είναι σημαντικό σε κάθε στάδιο να λαμβάνουν τη στήριξη και την κατάλληλη καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού ώστε να μπορέσουν να εξοικειωθούν με την έννοια των δικαιωμάτων και την πρακτική της προάσπισής τους. Κάθε επιτραπέζιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί από δύο μέχρι έξι παιδιά. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι ιδανικές για την Ευέλικτη Ζώνη.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε