Μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύσεις εφημερίδων, στατιστικές μελέτες, λογοτεχνικά κείμενα, ιστορικά αρχεία και τους ιστότοπους του CNN και του BBC, οι μαθητές και οι μαθήτριες προσεγγίζουν με τρόπο ομαδοσυνεργατικό ζητήματα όπως η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών στο ελληνικό κράτος έως τις αρχές του 20ού αιώνα, ο αποκλεισμός των γυναικών από το πανεπιστήμιο, η κατ’ οίκον εκπαίδευση των γυναικών, τα διαφοροποιημένα προγράμματα σπουδών για κορίτσια και αγόρια στις αρχές του 20ού αιώνα, τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της φοίτησης των κοριτσιών στην Ελλάδα σήμερα σε όλες τις βαθμίδες, και η εκπαίδευση των κοριτσιών στον κόσμο τον 21ο αιώνα.

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού, διευκρινίσεις όρων και ενδεικτική βιβλιογραφία εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 1» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 2» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 3» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 4» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 5» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 6» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας 7» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Γυναίκες: Το μισό της ανθρωπότητας» (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε