Τα παιδιά δουλεύουν μαζί για να δημιουργήσουν τον χάρτη της κοινότητάς τους και να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με διάφορα μέρη και τόπους αυτής της κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο εξοικειώνονται με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν εκείνα που απολαμβάνουν στην κοινότητά τους. Τα παιδιά καλούνται να συζητήσουν σχετικά με το κατά πόσο προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της κοινότητάς τους καθώς και να αναζητήσουν θετικούς τρόπους δράσης σχετικά με αυτά.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε