Η έννοια της ισότητας διαπερνά τις σύγχρονες δημοκρατίες ως αίτημα, απαίτηση, ως διεκδίκηση. Συνοδεύει την έννοια της ελευθερίας και βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τη βρίσκουμε στη βάση των πολιτικών ιδεολογιών, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Διαπλέκεται με την έννοια της διαφορετικότητας και με την καταπολέμηση των διακρίσεων, των ανισοτήτων, αλλά και με την έννοια της ισοπολιτείας ή και την αξιοκρατία. Η έννοια της ισότητας είναι τόσο αμβλεία που δύσκολα μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από τις έννοιες που με τις οποίες συνορεύει. Είτε ως ισότητα στις ευκαιρίες, είτε ως αίτημα εξισωτισμού, είτε ως βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε ως επαναστατικό αίτημα, η ισότητα προωθεί τις αρχές της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας.

Της Μαγδαληνής Τσεβρένη

Ακούσαμε ότι…
Σε αυτή την ενότητα συναντάμε κάποιες κοινοτοπίες και κάποια αρνητικά στερεότυπα, η ενδελεχής εξέταση των οποίων ανοίγει σημαντικά θέματα για την έννοια της ισότητας. Με τον στοχασμό πάνω στις γνώμες και τις απόψεις που σχετίζονται με αυτά, αλλά και με παραθέματα και παραπομπές σε σχετικά κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της ισότητας από διαφορετικές οπτικές.

Ας αναρωτηθούμε…
Σε αυτή την ενότητα συναντάμε κάποιες κοινοτοπίες και κάποια θετικά στερεότυπα, η ενδελεχής εξέταση των οποίων ανοίγει σημαντικά θέματα για την έννοια της ισότητας. Με τον στοχασμό πάνω στις γνώμες και τις απόψεις που σχετίζονται με αυτά, αλλά και με παραθέματα και παραπομπές σε σχετικά κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της ισότητας από διαφορετικές οπτικές.

Ήξερες ότι...
Μπορείτε να προτείνετε στους μαθητές και τις μαθήτριες να αναζητήσουν αντίστοιχες προτάσεις σχετικές με την ισότητα που τους εκφράζουν ή που τους εμπνέουν και να φτιάξουν ένα παρόμοιο κολλάζ, σε χαρτόνι ή στον υπολογιστή.