Κατεβάστε το κείμενο-πλαίσιο εδώ. Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ. Πηγή: Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, Δίκτυο Σχολείων κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, Μπορούμε Μαζί Ενωμένοι. Ερευνώντας και σχολιάζοντας τη σχέση των ΜΜΕ με τον ρατσισμό. Βιβλίο του μαθητή / της μαθήτριας, Αθήνα 2004 (προσβάσιμη εδώ). 

Δείτε το βίντεο με τίτλο «Η συνάντηση» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Δεν είμαι ρατσιστής αλλά… [οδηγός]» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Δεν είμαι ρατσιστής αλλά… [οπαδός]» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Δεν είμαι ρατσιστής αλλά… [λεωφορείο]» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Αν ήταν ρατσιστές…» εδώ. Δείτε το βίντεο με τίτλο «Όλοι εν ..