Ένα σύνταγμα για την ομάδα μας

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή:  Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)