Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ. Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Πηγή: Συλλογικό, Στο μακροσκόπιο: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων, Εκπαίδευση για τον Κόσμο, Faire Trade Hellas, 2012

Ακούστε το CD εδώ. Τους στίχους των τραγουδιών καθώς και περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο πρόσθετο υλικό που ακολουθεί. Σημείωση: Επανεκτελέσεις των τραγουδιών κυκλοφορούν ελεύθερες στο διαδίκτυο και μπορούν να αναζητηθούν στο YouTube