Πρόκειται για ένα παιχνίδι προσομοίωσης με αρκετούς διαφορετικούς ρόλους και σενάριο κοινωνικού περιεχομένου που ενημερώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες για τον ακτιβισμό και την ενεργό δράση των πολιτών, αλλά και για την πολυπλοκότητα των κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων στα οποία εμπλέκονται πολλά διαφορετικά μέρη. Δουλεύοντας σε ομάδες, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν επιχειρήματα, υποστηρίζουν τις θέσεις τους, συζητούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα ένα πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Συλλογικό, Στο μακροσκόπιο: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων, Εκπαίδευση για τον Κόσμο, Faire Trade Hellas, 2012

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε