Οδηγός Τοπικής Ιστορίας που υποβοηθά την υλοποίηση σχεδίων εργασίας Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο της ζώνης βιωματικών δραστηριοτήτων του Γυμνασίου. Πηγή: Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Κοινωνική Επιστήμη και Ιστορία», Τοπική Ιστορία. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2011 Παρόμοιο υλικό που μπορεί να βρείτε χρήσιμο για αυτή την κατεύθυνση: Ενότητα Τοπική Ιστορία Σχέδιο Μαθήματος Τοπική ιστορία και διδακτική της ..