Οδηγός Τοπικής Ιστορίας που υποβοηθά την υλοποίηση σχεδίων εργασίας Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο της ζώνης βιωματικών δραστηριοτήτων του Γυμνασίου.

Πηγή: Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Κοινωνική Επιστήμη και Ιστορία», Τοπική Ιστορία. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2011

Παρόμοιο υλικό που μπορεί να βρείτε χρήσιμο για αυτή την κατεύθυνση:

 1. Ενότητα Τοπική Ιστορία
 2. Σχέδιο Μαθήματος
 3. Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας

 

Κατεβάστε το κείμενο

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Κείμενο
 • Χρονική Διάρκεια
 • Διδακτική Μέθοδος
  Ομαδοσυνεργατική και βιωματική μέθοδος
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Ιστορία, Πολιτική Παιδεία
 • Tags

Σχολιάστε