Στην ενότητα «Πρόσθετο υλικό» που ακολουθεί θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με την ταινία, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε σχετική συζήτηση με την τάξη