Δημιουργική δραστηριότητα που στηρίζεται στις παιδαγωγικές αρχές του Σελεστέν Φρενέ (Célestin Freinet 1896-1966) και έχει στόχο την ελεύθερη έκφραση, τη συνεργασία των μαθητών και των μαθητριών, την προώθηση της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Στην ιστοσελίδα Μικρά βιβλία που δημιούργησε η Σοφία Λάχλου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες για το πώς τα ίδια τα παιδιά μπορούν να κατασκευάσουν ένα μικρό βιβλίο, στο οποίο θα γράφουν για ζητήματα που τους απασχολούν ή που θα ήθελαν να μοιραστούν στην τάξη. Θα βρείτε επίσης ένα σύντομο ιστορικό της δράσης Petits livres στη Γαλλία καθώς και παραδείγματα υλοποίησης της χειροτεχνίας από δημοτικά σχολεία της χώρας. Η δραστηριότητα μπορεί να ενσωματωθεί σε μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και προγράμματα έρευνας-δράσης για την τελική παρουσίαση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Γ' - Ε' δημοτικού
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  4 διδακτικές ώρες (ή και περισσότερες, ανάλογα με την έκταση της έρευνας)
 • Διδακτική Μέθοδος
  Παιδαγωγική Φρενέ, συνεργατική μάθηση, δημιουργική γραφή, έρευνα
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Ευέλικτη Ζώνη, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Αγγλικά
 • Tags

Σχολιάστε