Τη δραστηριότητα «Αλυσίδα φιλίας και σεβασμού» μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Τον συνολικό οδηγό μπορείτε να δείτε εδώ. Πηγή: Έλενα Παπαμιχαήλ (επιμ.), Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα, αγωγή υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων