Η δραστηριότητα «Αλυσίδα φιλίας και σεβασμού» βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με την ιδέα του σεβασμού των άλλων, την ανάπτυξη του αισθήματος της ισότητας και της αλληλεγγύης στην καθημερινότητα, αλλά και να αναπτύξουν τις δικές τους αρχές. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν με απλά υλικά την «Αλυσίδα σεβασμού» και στην αρχή κάθε μέρας θα υιοθετούν μία από τις αρχές που τα ίδια θα έχουν καταγράψει πάνω στην αλυσίδα, με τη δέσμευση να την ακολουθούν μέχρι το τέλος της ημέρας μέσα στην τάξη, στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι.

Τη δραστηριότητα «Αλυσίδα φιλίας και σεβασμού» μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Τον συνολικό οδηγό μπορείτε να δείτε εδώ.

Πηγή: Έλενα Παπαμιχαήλ (επιμ.), Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα, αγωγή υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Σχολιάστε