Οδηγός Τοπικής Ιστορίας που υποβοηθά την υλοποίηση σχεδίων εργασίας Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο της ζώνης βιωματικών δραστηριοτήτων του Γυμνασίου. Πηγή: Ομάδα Εμπειρογνωμόνων «Κοινωνική Επιστήμη και Ιστορία», Τοπική Ιστορία. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2011 Παρόμοιο υλικό που μπορεί να βρείτε χρήσιμο για αυτή την κατεύθυνση: Ενότητα Τοπική Ιστορία Σχέδιο Μαθήματος Τοπική ιστορία και διδακτική της ..

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με ιστορικές πληροφορίες, προτεινόμενη βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α1» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α2» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α3» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α4» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α5» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε το «Παράρτημα Α6» του εργαστηρίου εδώ. Κατεβάστε ..