Ολόκληρη τη δραστηριότητα, με τη συνολική περιγραφή και τους σχετικούς υπερσυνδέσμους, μπορείτε να τη βρείτε εδώ.   Πηγή: Yad Vashem. The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority