Προτείνουμε κάποιες ακόμα ερωτήσεις για συζήτηση (ανάλογα με την ηλικία της ομάδας): Έχετε σκεφτεί πως η επαγγελματική ζωή διαμορφώνει το σώμα των ανθρώπων; Περιγράψτε τέτοια παραδείγματα από την παρατήρηση σας (π.χ. αγρότης/ισσα, εργάτης/τρια, δάσκαλος/α χορού, χορευτής/τρια, γραμματέας, δικηγόρος, χτίστης, αχθοφόρος, ηλεκτρονικός προγραμματιστής/τρια, πωλητής/τρια, σερβιτόρος/α, υπάλληλος σε δημόσια υπηρεσία κ.ο.κ.). Σκεφθείτε τι καλούνται να κάνουν καθημερινά ..