Αυτή η δραστηριότητα αφορά στις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους άλλους. Κεντρική ιδέα αποτελεί το γεγονός ότι είναι καλύτερο να συµπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θα θέλαμε να συµπεριφέρονται και αυτοί σε εμάς. Αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των παιδιών, προκειμένου να δημιουργηθεί στην τάξη ένα περιβάλλον ευθύνης και σεβασμού για τα δικαιώματα όλων. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρυθμού ..

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ. Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή Πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανρθώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ)