Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ. Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Πηγή: Συλλογικό, Στο μακροσκόπιο: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων, Εκπαίδευση για τον Κόσμο, Faire Trade Hellas, 2012

  Κατεβάστε τις οδηγίες του παιχνιδιού εδώ. Κατεβάστε τις κάρτες του παιχνιδιού: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κατεβάστε το ανάπτυγμα του ζαριού εδώ.   Πηγή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» &nbsp