Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο πατήστε εδώ. Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ. Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Κατεβάστε το κείμενο-πλαίσιο εδώ. Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.  Επειδή οι ειδήσεις που παρουσιάζοντα στο κείμενο-πλαίσιο είναι παλιές, ίσως είναι καλό να παραληφθούν οι προτάσεις που αφορούν τη διερεύνησή τους καθώς θα είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία. Επίσης, η δραστηριότητα εν γένει θα μπορούσε να βασιστεί όχι στη διερεύνηση του ημερήσιου τύπου αλλά σε ειδήσεις από ειδησεογραφικά ..