Για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα πατήστε εδώ. Για τα οικονομικά, κοινωνικά, και μορφωτικά δικαιώματα πατήστε εδώ. Πηγή: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Περιφερειακό Κέντρο πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών- ελληνική ιστοσελίδα) &nbsp