Τα πλήρη κείμενα των διεθνών συμφώνων για τα δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές/αναφορές σε πολλές δραστηριότητες σχετικά με τα δικαιώματα και τη διάκριση τους σε ατομικά, πολιτικά κ.λπ., για τη εξοικείωση και εμβάθυνση στην έννοια των δικαιωμάτων.

Για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα πατήστε εδώ.

Για τα οικονομικά, κοινωνικά, και μορφωτικά δικαιώματα πατήστε εδώ.

Πηγή: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Περιφερειακό Κέντρο πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών- ελληνική ιστοσελίδα)

 

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε