Δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης στην Αθήνα

Από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2016 συναντήσαμε για δεύτερη φορά την ομάδα των εκπαιδευτικών από σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής. Κατά το τριήμερο αυτό, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε υλικό και δραστηριότητες που έχει παραχθεί από την ομάδα έργου της Δημοκρατικής Παιδείας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκτενή παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ..

Kατά την εβδομάδα 30/11-04/12/2015 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος επιμόρφωσης στην Αθήνα (20 ώρες). Συμμετείχαν οκτώ (8) νηπιαγωγοί και δεκαπέντε (15) δάσκαλοι από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εικοσιεπτά (27) εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση . Το πρόγραμμα περιλάμβανε την παρουσίαση και τη διάχυση του προγράμματος και συζητήσεις για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα δημοκρατίας ..