Η δραστηριότητα βασίζεται στην προσομοίωση μιας διαβούλευσης / συζήτησης στο διαδίκτυο και απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο (τουλάχιστον 5 υπολογιστές), ωστόσο προτείνεται και εκδοχή εκτός διαδικτύου. Το προς συζήτηση θέμα είναι η κατασκευή ενός νέου τζαμιού σε μια παραδοσιακά χριστιανική περιοχή. Η δραστηριότητα έχει τους εξής στόχους: να διερευνήσουμε τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων και το πώς συνδέονται με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, να αναπτύξουμε δεξιότητες διαδικτυακής συζήτησης και ανάλυσης, να εξετάσουμε τη χρησιμότητα της δημοκρατικής συζήτησης και πρακτικής στην αύξηση της ανεκτικότητας προς άλλους ανθρώπους ή άλλες πεποιθήσεις.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε