Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να φτιάξουν μία λίστα ο καθένας με όσους τρόπους συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορούν να σκεφτούν. Έπειτα, χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων και συνθέτουν τη λίστα της ομάδας. Στο τέλος, κάθε ομάδα συγκρίνει τη λίστα της με τη λίστα που παρέχεται στο εγχειρίδιο. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Κεντρικός στόχος αυτής της δραστηριότητας για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι να σκεφτούν πάνω στις διάφορες μορφές ενεργού πολιτικής συμμετοχής και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

Σχολιάστε