Δραστηριότητα για τις μορφές πολιτικής συμμετοχής στη δημοκρατία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καταγράφουν πιθανούς τρόπους συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Χωρίζονται σε ομάδες, συγκρίνουν τις ιδέες τους και συζητούν για αυτές, προσπαθώντας να δημιουργήσουν έναν κοινό κατάλογο με προτάσεις.

Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει την αναζήτηση και εξέταση εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής με αναφορά σε συγκεκριμένα (ιστορικά) παραδείγματα (π.χ. εργασία για το σπίτι ή συζήτηση στο μάθημα μετά από κάποια προβολή). Το ζητούμενο για τους μαθητές είναι να λάβουν τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία προκειμένου να σταθούν κριτικά απέναντι στην πολιτικοκοινωνική κατάσταση, να σκεφτούν πρωτότυπα και να προχωρήσουν πέρα από τις καθιερωμένες μορφές συμμετοχής στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Rolf Gollob και Peter Krapf, Διδάσκουμε τη Δημοκρατία. Μία συλλογή από μοντέλα σχετικά με τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλίο IV, μτφρ. Αγγελική Αρώνη, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Κατερίνα Τούρα, Εκδόσεις Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο 2008

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
 • Διδακτική Μέθοδος
  ομαδοσυνεργατική μέθοδος, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Tags

Σχολιάστε