Η δραστηριότητα «Το μπαστούνι που μιλάει» αφορά τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους άλλους. Όπως και όλες οι ενότητες του συγκεκριμένου εγχειριδίου, επιχειρεί να εισάγει τα παιδιά στην ιδέα ότι είναι καλύτερο να συµπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θα θέλαμε να µας συµπεριφέρονταν και αυτοί.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βοηθά στη βελτίωση της ικανότητάς μας να ακούμε τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Επιπλέον, επιδιώκει να δημιουργήσει στην τάξη ένα περιβάλλον υπευθυνότητας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση συγκρούσεων

Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Σχολιάστε