Η δραστηριότητα «Το δώρο» επιχειρεί να διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα στερεότυπα. Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κουτιά με δώρα, ποιο θα ήθελαν να έχουν στην τάξη τους. Το ένα κουτί είναι όμορφα τυλιγμένο και κρύβει κάτι άχρηστο, ενώ το δεύτερο είναι άτσαλα τυλιγμένο και κρύβει κάτι που θα το ήθελαν πραγματικά στην τάξη. Αφού καταλήξουν στην τελική επιλογή, ανοίγουν το κουτί μπροστά τους.

Είναι εξαιρετικά πιθανό τα παιδιά να επιλέξουν το κουτί με την καλύτερη εμφάνιση. Όταν δουν το περιεχόμενο, δημιουργείται το κατάλληλο έδαφος προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της εξωτερικής εμφάνισης, των φαινομενικών αδυναμιών αλλά και οι παγίδες που κρύβουν. Η συζήτηση μπορεί να εμβαθύνει σε στερεότυπα που συνοδεύουν τις αναπηρίες, σε έμφυλα στερεότυπα, αλλά και σε στερεότυπα που κρύβουν ρατσιστικές ιδέες.

Η δραστηριότητα «Το δώρο» μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Έλενα Παπαμιχαήλ (επιμ.), Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα, αγωγή υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Σχολιάστε