Δραστηριότητα συζήτησης για ζητήματα φύλων. Οι ερωτήσεις στοχεύουν να θέσουν τα θεμέλια για τη συζήτηση σχετικά με την εικόνα που έχουν οι μαθητές για το άλλο φύλο, την προσέγγιση έμφυλων στερεοτυπικών αντιλήψεων και κυρίως για τον «γυναικείο» και «αντρικό» ρόλο στην κοινωνία.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει εισαγωγή σε άλλες δραστηριότητες για έμφυλα ζητήματα.

Τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Παντελέρη Ευεποίνα και Ελισάβετ Εκμετζιάν, Χτίζοντας ομάδες μέσα στο σχολείο, Διάπολις, Θεσσαλονίκη 2013

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  1 διδακτική ώρα
 • Διδακτική Μέθοδος
  εισαγωγή από εκπαιδευτικό, συζήτηση με ερωτήσεις
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Αγωγή του Πολίτη, Ευέλικτη ζώνη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμν.), Πολιτική Παιδεία (Λυκ.), Κοινωνιολογία (Γ' Λυκ.), Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project
 • Tags

Σχολιάστε