Τα παιδιά καλούνται να φανταστούν μια κατάσταση και τις συνέπειές της και στη συνέχεια να δραματοποιήσουν όσα περιέγραψαν. Γι’ αυτόν τον σκοπό, ο/η εκπαιδευτικός διανέμει ενδεικτικές κάρτες καταστάσεων στην τάξη (π.χ. «Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Από αύριο και στο εξής όλα τα παιδιά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν αντί να πηγαίνουν σχολείο. Ποιες άμεσες και ποιες μελλοντικές επιδράσεις θα παρουσιάζονταν σε αυτή την κατάσταση;»). Τα σενάρια μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την ομάδα των παιδιών είτε να διανθιστούν με λεπτομέρειες ή άλλες οπτικές ανάλογα με τις εμπειρίες και τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών. Μέσα από τη συζήτηση για τις περιγραφόμενες καταστάσεις και τις συνέπειές τους, μελετάμε τον χαρακτήρα αλληλεξάρτησης που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επίδρασή τους στην καθημερινή μας ζωή αλλά και τον αντίκτυπο που φέρει η ενδεχόμενη κατάργησή τους.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμο εδώ).

Σχολιάστε