Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να κατονομάσουν μια δραστηριότητα που τους αρέσει να κάνουν αλλά θεωρείται ανάρμοστη ή ακατάλληλη για το φύλο τους. Στη συνέχεια, τους ζητά να καταγράψουν μια υποτιθέμενη ανάρμοστη δραστηριότητα που όμως δεν τους αρέσει να κάνουν, και τέλος τους καλεί να παρουσιάσουν μια επίσης στιγματισμένη ως ακατάλληλη δραστηριότητα που πιθανότατα θα τους άρεσε να κάνουν. Στόχος είναι να εντοπιστούν τα έμφυλα στερεότυπα ώστε να προσεγγιστούν κριτικά, να αναγνωριστεί η επίδρασή τους στην καθημερινή μας ζωή και να ενισχυθεί η ανάγκη αμφισβήτησής τους. Στη συνέχεια, η συζήτηση μπορεί να επικεντρωθεί στη συσχέτιση των έμφυλων διακρίσεων με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σκεφτούν κριτικά, καθώς επίσης να ανακαλύψουν τις ικανότητες και τις γνώσεις που διαθέτουν τόσο οι ίδιοι και οι ίδιες όσο και οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές τους.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε