Τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν ένα φανταστικό ή πραγματικό περιβάλλον (έναν χώρο, έναν τόπο κ.λπ.) στο οποίο θα ήθελαν να ζουν και ένα φανταστικό ή πραγματικό περιβάλλον στο οποίο δεν θα επέλεγαν να ζήσουν. Συζητούν τους παράγοντες που καθιστούν ένα περιβάλλον θελκτικό ή αποτρεπτικό για κάποιον ή κάποια, εξερευνούν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό και αναλογίζονται πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το δικό τους περιβάλλον ή τον χώρο στον οποίο ζουν. Στόχος είναι να αξιολογήσουμε το κατά πόσο ανταποκρίνεται το περιβάλλον μας στις ανάγκες και τις προσδοκίες μας (διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απουσία βίας κ.λπ.), να αναρωτηθούμε αντιστοίχως και σε σχέση με το περιβάλλον των συνανθρώπων μας και να συζητήσουμε τρόπους προστασίας ή/και αλλαγής του περιβάλλοντος του δικού μας αλλά και των άλλων, συνδέοντας έτσι το ζήτημα του περιβάλλοντος με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε