Στη δραστηριότητα αυτή κάθε μαθητής φτιάχνει το προφίλ του διαλέγοντας αρχές και αξίες που τον εκφράζουν, κοινότητες στις οποίες ανήκει, τα ενδιαφέροντά του, κ.ά. Διαβάζονται περιγραφές διάσημων ανθρώπων και αναζητούμε κοινά σημεία με τις ταυτότητες των μαθητών. Συζητάμε για τις ομοιότητες και τις διαφορές των χαρακτηριστικών στην κοινότητά μας, αν υπάρχει ποικιλομορφία, τι σημαίνει αυτή η λέξη και τι σημαίνει για την κοινότητα, τι οφέλη και τι δυσκολίες έχει η ποικιλομορφία στην κοινότητα μας. Συζητάμε για ό,τι ενώνει όλους τους ανθρώπους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες που διασφαλίζουν. Επιλέγουμε τις αξίες που μας αντιπροσωπεύουν ανά ομάδες και στην ολομέλεια καταλήγουμε στις σημαντικότερες για την τάξη μας. Δεσμευόμαστε ότι θα προάγουμε αυτές τις αρχές στην τάξη και στο σχολείο.

Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι

  • Να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά που κάνουν τον καθέναν μας μοναδικό καθώς και στοιχεία τα οποία είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους.
  • Να αναγνωρίσουμε τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις του να ζει κανείς σε ποικιλόμορφες κοινωνίες.
  • Να αναγνωρίσουμε τις αξίες που μοιραζόμαστε με άλλους και πώς αυτές σχετίζονται με τις αξίες που στηρίζουν το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

Σχολιάστε