Διαβάζουμε στην τάξη κάποιες προτάσεις για τις έμφυλες διακρίσεις που γίνονται με τρόπο σχεδόν αυτόματο στην κοινωνία και όταν κάποιος μαθητής αναγνωρίζει ως αληθές το περιεχόμενό του σηκώνει το χέρι. Μετράμε πόσοι αναγνωρίζουν ως αληθείς κάποιες από τις προτάσεις, ενώ στο τέλος συζητάμε και αναλύουμε τις δημοφιλέστερες και τις λιγότερο δημοφιλείς.

Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν οι έμφυλες διακρίσεις προς όφελος των ανδρών και εις βάρος των γυναικών.

Τη συγκεκριμένη δραστηριότητα  μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε