Η δύναμη συνδέεται συχνά με τη βία. Αυτή η δραστηριότητα επιχειρεί μέσα από ομαδική δημιουργική εργασία να θίξει ζητήματα σχετικά με τη βία στο πλαίσιο της κοινότητας και τους πιθανούς τρόπους επίλυσης των συνεπαγόμενων προβλημάτων. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς και καμία διακρίσεις, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία της τιμής και της υπόληψης. Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναπτύξει τη γνώση και την κατανόηση των εκδηλώσεων βίας και των αιτίων τους, να καλλιεργήσει δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, να προωθήσει την πρακτική της ανάληψης ευθύνης για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων έναντι των προβλημάτων βίας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε