Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν τη ζωή τους τα στερεότυπα των φύλων και αναγνωρίζουν την πίεση που δέχονται για να συμμορφωθούν με αυτά.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε