Τα παιδιά διαβάζουν ένα άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σιωπηλά και τα μέλη της ομάδας τους προσπαθούν να αναγνωρίσουν το άρθρο διαβάζοντας τα χείλη. Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με προβλήματα ακοής. Με το βίωμα της ανάγνωσης των χειλιών, τα παιδιά κατανοούν επίσης τη δεξιότητα της ανάγνωσης χειλιών και τις καταστάσεις που την ευνοούν. Παράλληλα μελετούν τα άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συζητούν για τα δικαιώματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και για το πώς αυτά μπορούν να διασφαλιστούν σε μια κοινότητα, κατανοώντας την ανάγκη ύπαρξης θετικής διάκρισης.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε