Ένα σχεδιάγραμμα που μπορεί να καθοδηγήσει μια εισαγωγική συζήτηση γύρω από το θέμα του διαδικτύου, της ελευθερίας της έκφρασης, της ρητορικής μίσους, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάληψης δράσης κατά της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Βάσει του σχεδιαγράμματος μπορεί να συζητηθεί στην τάξη πώς σχετίζονται οι διάφορες έννοιες με τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατόπιν να γίνει κάποια από τις σχετικές δραστηριότητες του εγχειριδίου.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε