Πρόκειται για την προσομοίωση μιας συνάντησης μεταξύ ενός εργοδότη από τη μία και των εργαζομένων μαζί με τους εκπρόσωπους της συνδικαλιστικής οργάνωσής τους από την άλλη για τη διαπραγμάτευση των αμοιβών και των όρων εργασίας. Τα ζητήματα που θίγονται περιλαμβάνουν τον ρόλο των συνδικάτων, τη συλλογική διαπραγμάτευση στον χώρο εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και συγκεκριμένα της συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση και της ίδρυσης συνδικαλιστικής οργάνωσης, το δικαίωμα της μη απόλυσης χωρίς νόμιμη αιτιολογία. Η δραστηριότητα επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν τον ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης συναινετικών αποφάσεων και να ενθαρρυνθούν σε πρακτικές συμμετοχής και αλληλεγγύης.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε