Στόχος της δραστηριότητας είναι η από κοινού δημιουργία κανόνων ομαλής λειτουργίας μιας ομάδας (της τάξης) σε ένα πλαίσιο σεβασμού και ευθύνης. Η δραστηριότητα καλό είναι να γίνει κατά τα πρώτα στάδια της συγκρότησης μιας ομάδας ή ενός προγράμματος καθώς θέτει με δημοκρατικό τρόπο τους σχετικούς όρους λειτουργίας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: British Council / Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μαθητές χωρίς σύνορα (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε