Η δραστηριότητα «Ρέπα και Άμπλερ» είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι ρόλων, στο οποίο τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και μαθαίνουν τα στοιχεία δύο διαφορετικών πολιτισμών, στις οποίες αντιστοιχούν οι ομάδες. Στη συνέχεια, αφού τους διαβάσετε ένα φανταστικό σενάριο, τα παιδιά καλούνται να συνυπάρξουν και να αλληλεπιδράσουν ως άτομα με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν πώς η σχέση με άλλες κουλτούρες μπορεί να μας μάθει πολλά πράγματα.
Η συζήτηση είναι βασικό εργαλείο αυτής της δραστηριότητας, η οποία διδάσκει στα παιδιά ότι οι παρεξηγήσεις οφείλονται πολλές φορές στην έλλειψη πληροφοριών για τις συνήθειες άλλων ατόμων ή ομάδων. Είναι σημαντικό επίσης να οδηγηθούν στη διαπίστωση ότι οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτισμών δεν μας επηρεάζουν αρνητικά ούτε μας απειλούν.

Τη δραστηριότητα «Ρέπα και Άμπλερ» μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πηγή: Έλενα Παπαμιχαήλ (επιμ.), Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα, αγωγή υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Σχολιάστε