Αυτή η δραστηριότητα είναι μια προσομοίωση της δίκης των «φαρμάκων του AIDS» του 2001, που διεξήχθη στη Νότια Αφρική. Θίγει ζητήματα όπως η ζωή των ασθενών και η δυνατότητα η πρόσβασής τους στα κατάλληλα φάρμακα, ενώ γίνεται αναφορά στο δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια και στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Στόχος της δραστηριότητας είναι να καταστήσει κατανοητή την πολυπλοκότητα των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να παρουσιάσει συγκριτικά τους διαφορετικούς τρόπους λήψης αποφάσεων (αντιπαραθετική προσέγγιση, προσέγγιση συναίνεσης) και να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε