Κανένας δεν έκανε μεγαλύτερο λάθος από αυτούς που δεν έκαναν τίποτα επειδή μπορούσαν να κάνουν μόνο λίγα.

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες σχεδιάζουν μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις της μετεγκατάστασης διεθνών εταιρειών. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα σε νόμιμες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, το δικαίωμα στην οργάνωση συνδικάτων, το δικαίωμα στην ασφάλεια. Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναλυθούν οι επιπτώσεις της μετεγκατάστασης διεθνών εταιρειών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, να προωθηθεί ο ακτιβισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενθαρρυνθούν η δημιουργικότητα και η φαντασία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε