Ο/η εκπαιδευτικός χωρίζει την αίθουσα σε δύο μέρη· στο ένα τοποθετεί μια πινακίδα όπου αναγράφεται η λέξη «Συμφωνώ» και στο άλλο μια πινακίδα όπου αναγράφεται η λέξη «Διαφωνώ». Στη συνέχεια διαβάζει διάφορους ισχυρισμούς (βλ. ενδεικτικά τη σχετική κάρτα που περιλαμβάνει η δραστηριότητα) και τα παιδιά λαμβάνουν θέση στην αίθουσα ανάλογα με το κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με όσα ακούν. Έπειτα εξηγούν και υποστηρίζουν τη γνώμη τους. Το παιχνίδι έχει στόχο να συμβάλει ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν την αξία της συμμετοχής στη συζήτηση, της έκφρασης των απόψεων, της επικοινωνίας, της συζήτησης με επιχειρήματα αλλά και της ικανότητας να ακούμε και να κατανοούμε τους συνομιλητές και τις συνομιλήτριές μας. Η δραστηριότητα βοηθά τον/την εκπαιδευτικό να εντοπίσει πόσες και ποιες διαφορετικές απόψεις υπάρχουν στην τάξη. Επίσης, είναι ιδανική ως εισαγωγή σε συγκεκριμένα ζητήματα που θέλει να ανοίξει ο/η εκπαιδευτικός και τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και συζήτησης.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε