Η δραστηριότητα αυτή εμπλέκει ομάδες ψιθύρου, καταιγισμό ιδεών, ζωγραφική και συζήτηση για να διερευνήσει θέματα ισότητας. Σχετιζόμενα δικαιώματα: η ισότητα στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς και καμία διακρίσεις, το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην ασφάλεια. Η δραστηριότητα επιδιώκει να γνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητές μας, καθώς και των άλλων, αλλά και να μάθουμε τα κοινά σημεία που έχουμε με τους άλλους, προωθώντας την αλληλεγγύη και τον σεβασμό.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε